Afbeelding
à l'intérieur du bâtiment Renolution

De RENOLUTION van Brussel!

“RENOLUTION, SAMEN RENOVEREN VOOR EEN DUURZAME STAD”

RENOLUTION is de strategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een revolutionaire verandering wil brengen in de renovatie van de Brusselse gebouwen. Het doel? Beter, sneller en veel meer gebouwen renoveren om het gemiddeld energieverbruik van de woningen tot 1/3 te beperken en tegen 2050 energieneutraliteit in de tertiaire sector te bereiken. Om daarin te slagen, werken alle sectoren samen binnen de Alliantie RENOLUTION. 

Afbeelding
Renolution strategie info grafiek

Ontdek de volledige RENOLUTION-strategie

1. Waarom de renovatie van de Brusselse gebouwen versnellen? 

In het Brussels Gewest zijn de gebouwen oud en veel gebouwen zijn zeer slecht of helemaal niet geïsoleerd. Ze zijn voornamelijk voor de jaren zestig gebouwd, ze verbruiken te veel energie, ze zijn slecht aangepast aan de gevolgen van de klimaatverandering en ze zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de directe broeikasgasemissies in het Gewest. En het spontane renovatietempo is lang niet hoog genoeg om de energie- en klimaatuitdagingen aan te pakken! 

RENOLUTION wil daarom het ambitieniveau verhogen en het tempo van de renovatie van Brusselse gebouwen sterk opvoeren voor:

  • Meer kwaliteit en comfort voor woningen: voornamelijk oude, vaak verwaarloosde en slecht geïsoleerde woningen renoveren om hun energieverbruik te beperken.
  • Meer besparen: renoveren om komaf te maken met energielekken, de meest effectieve maatregel om onze energie-uitgaven en energiearmoede te beperken. 
  • Meer voor het klimaat: renoveren om de Brusselse uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen en tegen 2050 koolstofneutraliteit te behalen.
  • Meer lokale en duurzame werkgelegenheid: de renovatie zal leiden tot zo’n 8.000 directe en indirecte banen die gevarieerd en duurzaam zijn en vaak niet-delokaliseerbaar zijn.

2. Wat zijn de doelstellingen van RENOLUTION? 

Afbeelding
image plus de qualité et confort
Bernard Boccara

Het energieverbruik in woningen beperken


De doelstelling is om tegen 2050 een gemiddeld energieprestatielabel C+ (EPB) van de woningen te bereiken, of een gemiddeld verbruik van 100 kWh/m²/jaar. Dit is een enorme uitdaging, aangezien de huisvesting in Brussel momenteel eerder een EPB-label F of G heeft.

Afbeelding
Un niveau d'exigence renforcé
Yvan Glavie

Energieneutraliteit behalen in de tertiaire sector

Kantoor- en dienstgebouwen moeten een grotere inspanning leveren om tegen 2050 energieneutraal te zijn. Overheidsgebouwen zoals scholen, kinderdagverblijven, kantoren of sportcentra moeten het nog beter doen en tegen 2040 energieneutraal zijn. 

Afbeelding
une vision circulaire
Bernard Boccara

Renovatie circulair benaderen

Het doel van RENOLUTION is niet alleen om het energieverbruik van gebouwen te beperken maar ook om rekening te houden met de globale impact van renovatie op het milieu. Behoud van wat bestaat, opwaardering, hergebruik en kwaliteit van technieken en materialen staan centraal in de circulaire aanpak van RENOLUTION.

3. Wat zijn de concrete maatregelen van RENOLUTION? 

Afbeelding
classe énergétique PEB
Yvan Glavie

Verplicht EPB-certificaat

Het EPB-certificaat is momenteel alleen vereist bij verkoop of verhuur. Met RENOLUTION zullen alle gebouwen, zowel woningen als kantoren, over een EPB-certificaat moeten beschikken, zodat alle eigenaren de nodige energetische renovatiewerkzaamheden uitvoeren.

Afbeelding
1_Banner_Accompagnement_©_YvanGlavie.
YvanGlavie

Uitzonderlijke steunregeling

Om eigenaars te helpen bij hun renovatie biedt RENOLUTION een brede waaier aan technische en financiële ondersteuning: een gecentraliseerd informatiepunt, persoonlijke begeleiding, vereenvoudigde administratieve formaliteiten, RENOLUTION-premies, leningen tegen zeer lage rente (ECORENO-krediet), aangepaste onroerende voorheffing ... De overheden worden door Sibelga ondersteund met het RenoClick-programma.     

Afbeelding
4_plus pour le climat_©_Bernard Boccara
Bernard Boccara

Inzet van mede-eigendommen

Dak- of gevelisolatie, centrale verwarming, schrijnwerk in gemeenschappelijke ruimten: in collectieve woongebouwen heeft energierenovatie ook betrekking op mede-eigendommen. Die genieten met RENOLUTION van specifieke ondersteuningsmaatregelen via de dienst Facilitator mede-eigendom van Leefmilieu Brussel.

Afbeelding
Dispositif d'accompagnement exceptionnel
Bernard Boccara

Voorrang voor kwetsbare personen

De energierenovatie moet ook helpen om energiearmoede te bestrijden. Daarom ontwikkelt RENOLUTION momenteel plannen om mensen met een laag inkomen extra steun te bieden. 

4. Wat is de Alliantie RENOLUTION? 

De Alliantie RENOLUTION biedt ruimte voor samenwerking en overleg tussen alle betrokken sectoren in het proces van duurzame en circulaire renovatie van gebouwen. Regionale overheden, bouwfederaties, opleidingscentra, banken en verzekeringsmaatschappijen, maar ook representatieve verenigingen en organisaties werken samen om coherente maatregelen te ontwikkelen en de uitvoering ervan te ondersteunen. 


Ontdek de Alliantie RENOLUTION

Afbeelding